Om- og tilbygning af Plejecentret Rosenhaven i Skovlunde. Vi udførte tømrer- og snedkerentreprisen for Boligselskabet Baldersbo, afd. 25 i Ballerup og entreprisen omhandlede nedrivning af eksisterende boliger og opførelse af 2 nye 2-etagers beboelsesbygninger, indeholdende 72 plejeboliger med tilhørende fælles adgangs- og opholdsarealer samt tilhørende servicefaciliteter, centerareal og separat aktivitetscenter.

Ligeledes udførte Askov Fuger & Træbyg A/S senere en kaffekande med kop i stor størrelse. Det blev placeret i haven og kan anvendes som udestue m.v.