Firmaet er startet i 1978 af Frede Jensen. I starten beskæftigede firmaet sig alene med fugning. Senere er Carsten Jensen, Flemming Jensen og Michael Fjord blevet medejere.

Askov Fuger & Træbyg A/S er nu et traditionelt tømrer- og snedkerfirma med mange forskellige opgaver indenfor større entrepriser og der arbejdes for såvel private, erhverv og for offentlige bygherrer. Firmaet råder over ca. 1.800 m2 værksteds faciliteter med gode og funktionelle maskiner.

Firmaet har eget snedkerværksted, hvor der produceres CE-mærkede vinduer og døre og der produceres vinduer og døre i fyrkerne- og maghognitræ samt specialopgaver i mange træsortet.

Askov Fuger & Træbyg A/S udfører stadigvæk en del fugearbejde og samlet beskæftiger firmaet ca. 30 ansatte.

Firmaet har en hensigtsmæssig produktionsapparat, som gør, at firmaet er konkurrencedygtig og ved en geografisk spredning af entrepriser, har bl.a. den betydning, at firmaet ikke er så sårbar overfor konjuktur ændringer.